نظرسنجی
نظر شما در رابطه با ارائه خدمات شرکت چگونه است؟
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 413235
  • بازدید امروز : 119
  • بازدید این ماه : 8287
بخش بتن
همانطور كه مي‌دانيم در ساخت سازه‌هاي بتني عوامل محيطي همچون عوامل فيزيكي مانند يخ زدن و آب شدن و عوامل شيميايي مانند كلرها و سولفاتها و نيز عوامل مكانيكي مانند سايش و فرسايش از يك سو و عوامل داخلي مانند تغييرات حجمي، واكنش سنگدانه‌ها، وجود مواد مضر و خارج از استاندارد و نيز نفوذ پذيري بتن در كنترل كيفيت مؤثر بوده و مي‌بايست بدقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

    در اين مركز آزمايشات مختلف بر روي مواد تشكيل دهنده بتن بر اساس استانداردهاي متداول جهاني انجام مي‌گردد، از جمله:
    1ـ آزمايشات سيمان
    2ـ آزمايشات مربوط به آب مصرفي
    3ـ آزمايشات لازم بر روي مصالح سنگي
    4ـ آزمايشات لازم بر روي بتن تازه

 تهيه طرح اختلاط جهت پروژه‌هاي عمراني، تست آجرهاي بتني كف (خشكه چيني)، آزمايش بارگذاري بر روي سقف بتني و تستهاي لازم بر روي ميلگرد مصرفي در بتن، نئوپرنها از جمله خدمات بخش بتن محسوب مي‌شود.
    
وسايل و تجهيزات بخش بتن:

- جك تعيين مقاومت فشاري بتن  
- جك تعيين مقاومت خمشي سيمان
- جك تعيين مقاومت فشاري سيمان
- جك تعيين مقاومت فشاري مغزه
- جك تعيين مقاومت خمشي كفپوش و موزاييك
- دستگاه تعيين ضريب تراكم بتن
- دستگاه همزن سيمان
- دستگاه ويبراتور ساخت نمونه سيمان
- دستگاه اندازه گيري هواي بتن تازه
- دستگاه اندازه گيري ارزش ماسه اي
- دستگاه كرگيري برقي و بنزيني
- دستگاه برش كر و كفپوش  
- دستگاه كپينگ مغزه 

- دستگاه اسلمپ
- دستگاه كوارتر بزرگ و كوچك
- الكهاي دانه بندي و شيكر مخصوص
- لوازم مخصوص جهت تعيين وزن مخصوص سيمان و ماسه
 
بخش كنترل جوش


  پروژه‌هاي كنترل جوش ارجاعي به مركز از طريق اين بخش و طي مراحل زير اجرا و نتايج به كارفرما ارسال مي‌گردد:

 پس از دريافت درخواست تست جوش از سوي مناطق و سازمانها، ضمن هماهنگي با مهندس ناظر پروژه و بازديد از كارگاه اطلاعات مورد نياز اخذ و خدمات به مشاور همكار مركز واگذار مي‌گردد.

  هماهنگي با مشاور همكار جهت اعزام اكيپهاي تست جوش مورد نياز پروژه.

 دريافت و كنترل برگه‌هاي تست انجام شده گزارشهاي ارسالي از سوي مشاور همكار و انعكاس آن به كارفرما.

 بازديد روزانه از كارگاهها و كنترلهاي لازم در هر پروژه.


 پيگيري موارد ايراد جوش با مذاكره و برگذاري جلسه با نمايندگان كارفرما، پيمانكار و ساير عوامل دست اندركار.

 رسيدگي به صورت وضعيتهاي پروژه كنترل جوش.
درحال بارگزاری